Antikvariat Ström handlar med handskrifter,  äldre böcker, småtryck, ephemera och andra arbeten på papper. Antikvariat Ström är medlem i Svenska Antikvariatsföreningen (SVAF) och International League of Antiquarian Booksellers (ILAB).