Handskrifter är direkt sammankopplad med skrivaren, den tryckta boken tar omvägen via redaktörer, förläggare och boktryckare. Varje handskrift, originaltexter såväl som avskrifter, är ett unikt verk genom de spår skrivaren lämnar i form av stavfel, överstrykningar, uteslutningar, tillägg och utsmetat bläck. Genom handskrifter närmar vi oss det förflutnas kroppslighet och dess småvägar, bortom den stora historien.


Denna katalog presenterar trettiotvå exempel på handskriftskulturens olika genrer, ämnen och syften. Tidsmässigt rör sig handskrifterna mellan Ulrica Taubes rekommendationsbrev för sin kökspiga 1741, till en renmärkesbok från 1950- talet.

24 priskuranter innehållande bland annat maskiner, tyger, kassaskåp, matematiska instrument, hönsringar, gummistövlar, droger, tvålar, gasmotorer, kranar,sardinlådöppnare, armaturer, vagnsaxlar och valrossremmar.

27 sällskapsspel från hundra år